Meedoen

Hollandse Luchten

Burgerwetenschap: meten van luchtkwaliteit met sensoren

Hollandse Luchten is een project vanuit Provincie Noord-Holland waarbij burgers zelf met sensoren de luchtkwaliteit kunnen monitoren. Over de gehele IJmond worden 150 sensoren verspreid. Samen met deelnemers worden meetstrategieen opgesteld en locaties gekozen. Zo kunnen alle sensoren gezamenlijk een beeld geven van de luchtkwaliteit in de IJmond. Participeren in deze pilot? Meld je aan voor de eerste bijeenkomst op 19 juni via de onderstaande knop. 

Vrijwilligers gezocht!

Opruim en vuilmeting rond BRAK! Wikkelhuisje op 3 augustus

Iedere 2 à 3 maanden willen we bij het BRAK! huisje een opruimactie houden waarbij we in kaart willen brengen of het kleine afval toe- of afneemt. Lees hier meer over het aangetroffen afval. De eerstvolgende opruimactie staat gepland op zaterdag 3 augustus van 10:00-11:00 uur. De koffie staat klaar, wees welkom om aan te sluiten!