Kinderklimaattop 2020

De kinderklimaattop is dit jaar op 19 maart in Velsen in het Pieter Vermeulen Museum en Telstar Stadion.

Op de Kinderklimaattop krijgen kinderen een podium om hun ideeën en overtuigingen te delen. Ze krijgen de kans om in gesprek te gaan met volwassenen over onderwerpen die ertoe doen. Kinderen kunnen van zich laten horen en nog belangrijker: volwassenen luisteren. Samen maken we de toekomst!

Alle groepen 8 van de basisscholen in Velsen hebben een uitnodiging ontvangen om mee te doen aan de Kinderklimaattop. Het is de bedoeling dat ze een actie bedenken die gekoppeld kan worden aan twee thema’s uit onderstaande lijst. Deze thema’s komen voort uit de  duurzame ontwikkeldoelen van de Verenigde Naties:
1. Duurzame en betaalbare energie
2. Duurzame steden, dorpen en wijken
3. Duurzame consumptie en productie
4. Klimaatactie
5. Leven in het water 
6. Leven op het land
7. Samenwerken om doelstellingen te bereiken. 

Tot 6 februari kunnen groepen 8 hun ideeën aanmelden. 

Workshop voor leerkrachten 'Klimaat in de klas'

Zet 26 februari in je agenda! Marije van der Stelt van Hart op groen geeft dan een workshop aan leerkrachten over hoe je klimaat bespreekbaar maakt in de klas.

Voor wie?
De workshop is interessant voor alle leerkrachten in het basisonderwijs en de middelbare school. 

Kinderklimaattop 2020
Klimaatverandering, milieuvervuiling, het is dagelijks in het nieuws, óók kinderen krijgen dit mee. Op 19 maart is de Kinderklimaattop in Velsen, in het Pieter Vermeulen Museum en Telstar Stadion. Vier basisscholen uit Velsen kunnen een project of idee inbrengen om aan de top deel te nemen. Scholen en kinderen hebben dus een doorslaggevende rol bij de Kinderklimaattop!

 Klimaatverandering in de klas
#BRAK en Pieter Vermeulen Museum organiseren in aanloop naar de Kinderklimaattop de workshop ‘Klimaatverandering in de klas’. Alle leerkrachten en schoolbesturen die interesse hebben kunnen deelnemen aan deze gratis workshop. 

Tips van Hart op groen
Marije van der Stelt van Hart op Groen/Stichting CircusCirculair geeft in deze workshop tips hoe scholen duurzaamheid en klimaatkennis in het onderwijs kunnen integreren. Hoe kun je als leerkracht zorgvuldig omgaan met zorgen van kinderen over klimaatverandering? Hoe maak je het bespreekbaar en geef je klimaatverandering en duurzaamheid op een slimme manier een plek binnen je lesstof, zonder dat het zwaar drukt op beschikbare tijd?

Waar en wanneer?Woensdag 26 februari van 14.30-16.30 uur (inloop vanaf 14:00 uur) in het Pieter Vermeulen Museum in Driehuis

Gezocht: directeur-bestuurder BRAK!/directeur PVM

We zijn op zoek naar een directeur-bestuurder (DB) voor de stichting BRAK! en een directeur voor het Pieter Vermeulen Museum. Beide functies zijn parttime en worden door dezelfde persoon vervuld. Gedacht wordt aan een inzet van twee tot maximaal drie dagen per week in 2020.

In 2020 wordt het volgende verwacht van de directeur-bestuurder:

Het realiseren van wapenfeiten om aan te tonen dat het beoogde doel van impulsproject BRAK! wordt gerealiseerd (activiteiten, bezoekersaantallen, media-aandacht, partners, subsidies, etc.). Dit proces loopt goed en zal in verbinding gebracht moeten worden met de gebiedsontwikkeling ‘Kustvisie’.

Gemeenschappelijke missie en visie opstellen voor het nieuwe BRAK! met PVM.

Opstellen Samenwerkingsovereenkomst tussen BRAK! en PVM om te komen tot één organisatie.

Bedrijfsplan PVM – BRAK!, waarin concreet wordt beschreven hoe we die missie gaan bereiken en wat daarvoor nodig is (o.a. organisatie,  financiële middelen, exploitatie). Kortom: Het formuleren van de business case!

Een plan om partners te binden aan de BRAK! ontwikkeling. Bij voorkeur een aantal partners die bereid zijn BRAK! mee te dragen in realisatie en/of exploitatie. Verkennende gesprekken met mogelijke partners vinden ook in 2020 plaats.

Op basis van bovengenoemde informatie wordt de gemeenteraad gevraagd een go/no go besluit te nemen.